Welkom bij het COVID paramedisch herstelzorg onderzoek

Op deze website kunnen paramedische zorgverleners zich alvast aanmelden als behandelaar voor het COVID paramedisch herstelzorg onderzoek. Na aanmelding ontvangt u begin februari een e-mailbericht van ons met uw persoonlijke accountgegevens en een website om toegang te krijgen tot de webapplicatie. Zo kunt u goed voorbereid aan de slag zodra het (prospectieve) onderzoek officieel start. In de laatste week van januari gaat er tevens een website live met alle algemene informatie over het onderzoek.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek gaat een nationaal paramedisch onderzoek consortium in nauwe samenwerking met het werkveld de paramedische herstelzorg voor patiënten herstellende van COVID-19 evalueren. De paramedische zorg die geëvalueerd wordt omvat diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie in de eerste lijn.

Waarom nu aanmelden

De aanmelding en gegevensverzameling voor het prospectieve deel van dit onderzoek zullen primair verlopen via Your Research. De applicatie voor zorgverleners is toegankelijk via de webbrowser op uw computer.

Om te zorgen dat uw patiënten kunnen deelnemen aan het onderzoek, is het allereerst belangrijk dat u zichzelf aanmeldt als zorgverlener. Iedere deelnemende paramedicus krijgt dan, net als iedere deelnemende patiënt, een unieke code toegewezen. Alleen zo kunnen gegevens van patiënten aan de gegevens van de juiste behandelaars worden gekoppeld.

Via het formulier op deze website kunt u zich alvast aanmelden, u ontvangt dan een e-mailbericht van ons met uw persoonlijke accountgegevens en een website om toegang te krijgen tot de webapplicatie. Hierna dient het account geverifieerd te worden in het kader van veiligheid. U ontvangt deze mail zodra het onderzoek officieel van start gaat. Wij verwachten u begin februari hierover te berichten.