FAQ Voor deelnemers

1.

Downloaden app

2.

Account activeren (alleen als u een uitnodiging heeft ontvangen)

3.

Registeren (indien u geen uitnodiging heeft ontvangen)

4.

Inloggen

5.

Gebruik

6.

Veiligheid en privacy

1.Downloaden app

Waar kan ik de app downloaden?
Apple

Download de app hier

Android

Download de app hier

Webapp

Gebruik de app via de volgende link

2.Account activeren (alleen als u een uitnodiging heeft ontvangen)

Email uitnodiging

Stap 1

U ontvangt een email van de onderzoeker met uw account. Het onderwerp van deze e-mail is ‘‘account aangemaakt’’ van afzender yourresearch.com. Heeft u de e-mail niet ontvangen, neem dan contact op met de onderzoeker.

Stap 2

Lees en volg de instructies in deze e-mail en download de app of gebruik de webapp.

Account activeren

Stap 1

Open de app op uw computer of mobiele telefoon;

Stap 2

Vul uw e-mail adres in en klik op volgende;

Stap 3

Vul het tijdelijke wachtwoord in dat u heeft ontvangen in de ‘‘account aangemaakt’’ mail.

Stap 4

Maak een wachtwoord aan bestaand uit 1 hoofdletter,1 kleine letter, 1 nummer, 1 non-alfanumeriek enminimaal 8 tekens/cijfers lang;

Stap 5

Accepteer de disclaimer;

Stap 6

Maak een vijf cijferige pincode aan;

3.Registeren (indien u geen uitnodiging heeft ontvangen)

Een account aanmaken

 • Stap 1
  Open de Apple, Android of webapp op uw mobiele telefoon of computer;
 • Stap 2
  Vul uw e-mail adres in en klik op volgende;
 • Stap 3
  Maak een account aan (Let op! Indien u bij deze stap een verzoek krijgt om uw wachtwoord in te vullen, dan heeft u al een account bij Your Research);
 • Stap 4
  Maak een wachtwoord aan bestaand uit
  1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 nummer, 1 non-alfanumeriek en minimaal 8 tekens/cijfers lang;
 • Stap 5
  Accepteer de disclaimer;
 • Stap 6
  Maak een vijf cijferige pincode aan;
 • Stap 7
  Vul een studiecode in, indien u deze heeft van een studie waaraan u wilt deelnemen.
 • Stap 8
  U heeft zich succesvol geregistreerd en u ziet op uw dashboard open taken, nieuws en notificaties.


4.Inloggen

Hoe kan ik inloggen?

Voor onderstaande stappen heeft u een account nodig. Indien u deze nog niet heeft, gaat u dan naar Registeren.

 • Stap 1
  Open de app op uw computer of mobiele telefoon
 • Stap 2
  Vul uw e-mail adres in en klik op volgende.
 • Stap 3
  Vul uw wachtwoord in.
  Wanneer u voor de eerste keer inlogt, gebruikt u dan het wachtwoord dat u heeft ontvangen per e-mail. Maak hierna een wachtwoord aan bestaanduit1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 nummer, 1 non-alfanumeriek en minimaal 8 tekens/cijfers lang.
 • Stap 4
  Maak een vijf cijferige pincode aan.
 • Stap 5
  U heeft zich succesvol geregistreerd en u ziet op uw dashboard informatie over de studie(s) waarvoor u bent aangemeld.

5.Gebruik

Dashboard

In het dashboard van de app wordt u geïnformeerd over openstaande taken, nieuws omtrent onderzoeken en notificaties die voor uw relevant zijn. Daarnaast vind u rechtsbovenin uw persoonlijke profiel waar u instellingen kunt bewerken of wijzigen.

Studies

In de studie tab (deze ziet u onderin uw scherm) ziet u lopende onderzoeken waaraan u meedoet. Tevens kunt u hier meer informatie vinden over deze lopende onderzoeken, contactgegevens van de onderzoekers en in sommige gevallen contact opnemen. 

Naast de lopende onderzoeken waarvoor u zich heeft aangemeld, kunt u ook lopende onderzoeken terugvinden op de studie tab die wellicht interessant zijn voor u om aan deel te nemen.

Taken

De taken tab laat u zien welke taken er open staan om in te vullen. Hierover ontvangt u ook herinneringen indien nodig en u kunt zien voor wanneer een taak voltooid dient te worden. 

Data

In de data tab kunt u alle verzamelde data terugvinden die u heeft verzameld met de Your Research App. 

6.Veiligheid en privacy

Is Your Research App veilig?
Your Research zet zich in om gegevens van zijn gebruikers, klanten, leveranciers en medewerkers te beschermen.

Your Research beveiligd haar systemen door gebruik te maken van de meest recente standaarden en is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd (norm van informatie beveiliging. Deze standaarden zorgen ervoor dat informatiebeveiliging procesmatig moet worden ingericht in de context van de algemene bedrijfsrisico's voor u als gebruiker en ons als organisatie.

Naast bovenstaande hebben wij onder andere de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen:

Toepassingen

 • Individuele gebruikersaccounts op basis van rollen / rechten, waardoor ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen;
 • Sterke wachtwoorden volgens wachtwoordbeleid;
 • Activering van twee factorauthenticatie;
 • Inschakelen van aanvullend beveiligingsbeleid door instellingen;
 • Gebruik van penetratietesten door derden om de veiligheid te waarborgen;
 • Gebruik van moderne technieken om risico's te minimaliseren;
 • Auditlogboeken om een overzicht te geven van de toegankelijkheid van gegevens en de genomen maatregelen.

Servers en netwerk

 • Applicaties draaien op volledig beheerde virtual private servers;
 • Hosting providers zijn gecertificeerd met relevante certificeringen (ISO27001) en / of nationale of internationale normen;
 • Ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen en locaties worden beveiligd door digitale bewakingsapparatuur;
 • Updates en patches worden - indien nodig - regelmatig uitgevoerd;
 • Back-ups worden minimaal twee keer per dag gemaakt en opgeslagen;
 • Firewall-beveiliging zorgt ervoor dat er geen ongewenste verbindingen kunnen worden gemaakt met onze servers;
 • Databases zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanaf het openbare internet.

Organisatorisch

 • Bewustwording bij medewerkers wordt gestimuleerd door training, assessments, contractuele verplichtingen en herinneringen;
 • Medewerkers van Your Research worden van tevoren gescand en bij het einde van het contract worden veiligheidsmaatregelen genomen;
 • Leveranciers van uw onderzoek worden periodiek geëvalueerd en vooraf beoordeeld t.o.v. kwaliteit en veiligheid;
 • Elektronische apparatuur die door Your Research wordt gebruikt, is volledig versleuteld;
 • Er worden periodieke controles uitgevoerd op het beveiligingskader (bijv. Interne audits, effectbeoordelingen van gegevensbescherming, tests van bedrijfscontinuïteitsplannen, managementbeoordelingen en externe controles).

Processen

 • Your Research streeft ernaar om volledig af te zien van datalekken, maar kan geen 100% garantie geven. Daarom heeft Your Research beleid ten aanzien van datalekken opgesteld en verspreid onder de organisatie;
 • In alle ontwikkelingsprocessen is gegevensbeveiliging ingebed om de gegevensbeveiliging te verbeteren en te waarborgen (bijv. Releasecycli, codebeoordeling, testen);
 • Bij ernstige gebeurtenissen maakt Your Research gebruik van haar BCP-beleid;
 • Jaarlijks worden er pentesten uitgevoerd door een externe onafhankelijk partij;