FAQ

Voor onderzoekers

1.

Account activeren

2.

Inloggen

3.

Wachtwoord vergeten

4.

Persoonlijke gegevens wijzigen

5.

Veiligheid en privacy

1.Account activeren

Hoe kan ik mijn account activeren?

Let op! Voor de volgende stappen moet u twee e-mails hebben gehad met de onderwerpen ''Bevestig registratie'' en ''Inschrijving onderzoek''. Indien u deze niet heeft gehad, neemt u dan contact op met het studieteam van het onderzoek waaraan u deelneemt.

 • Heeft u geen ''Bevestig registratie'' mail gehad? Klik dan hier voor instructies. 
 • Is uw activatie link verlopen verlopen? Klik dan hier voor instructies.
Stappen om account te activeren

 • Stap 1
  U heeft een account aangevraagd en daaromtrent twee e-mails ontvangen met de onderwerpen ‘’Bevestig registratie’’ en ‘’Inschrijving onderzoek’’.
 • Stap 2
  Bevestig uw registratie door de op link te klikken in de email met onderwerp ‘’Bevestig registratie’’. U komt hierdoor op een webpagina waar wordt gevraagd om uw wachtwoord te resetten.
 • Stap 3
  Reset uw wachtwoord en bewaar dit wachtwoord op een veilig plek. Let op! Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn, een hoofdletter en een nummeriek bevatten.
 • Stap 4
  Na het resetten komt u op een inlogpagina, waar u kunt inloggen met uw emailadres en zojuist aangemaakte wachtwoord.

Na deze stappen is uw account geactiveerd. 

Mijn activatie link is verlopen.

Let op! Voor de volgende stappen moet u een e-mail hebben gehad met het onderwerp ''Inschrijving onderzoek''. Indien u deze niet heeft gehad, neemt u dan contact op met het studieteam van het onderzoek waaraan u deelneemt.

Account activeren (zonder bevestig registratie mail)
 • Stap 2
  Kies ''wachtwoord vergeten''. Vul het emailadres in waarmee u een account heeft als onderzoeker bij Your Research en klik op ''Reset''.
 • Stap 3
  Ga naar uw e-mail en bekijken het bericht met als onderwerp ''Wachtwoord instellen voor Your Research'' en klik op de link in deze email.
 • Stap 4
  Stel een nieuw wachtwoord in om uw account te activeren en sluit hierna de volledige browser af.
 • Stap 5
  Ga opnieuw naar  https://portal.yourresearch.com of klik hier
 • Stap 6
  Vul uw emailadres in als gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ingesteld tijdens het activeren van uw account.

 • Stap 7
  Verifieer uw account met de code die wordt toegestuurd via de email en/of sms.

 • Stap 8
  Als u voor de eerste keer inlogd dient u een disclaimer te accepteren, waarna u de studie kunt kiezen waaraan u deelneemt.

Na deze stappen is uw account geactiveerd en bent u ingelogd.

Ik heb geen ''Bevestig registratie'' mail gehad.

De reden waarom u geen ''Bevestig registratie'' mail kan meerdere oorzaken hebben Bijvoorbeeld:

 • U heeft al een account
 • De e-mail is in uw spambox gekomen en automatisch verwijdert.

Aan de hand van onderstaande stappen kunt uw account alsnog activeren.

Account activeren zonder ''Bevestig registratie'' mail
 • Stap 2
  Kies ''wachtwoord vergeten''. Vul het emailadres in waarmee u een account heeft als onderzoeker bij Your Research en klik op ''Reset''.
 • Stap 3
  Ga naar uw e-mail en bekijken het bericht met als onderwerp ''Wachtwoord instellen voor Your Research'' en klik op de link in deze email.
 • Stap 4
  Stel een nieuw wachtwoord in om uw account te activeren en sluit hierna de volledige browser af.
 • Stap 5
  Ga opnieuw naar  https://portal.yourresearch.com of klik hier
 • Stap 6
  Vul uw emailadres in als gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ingesteld tijdens het activeren van uw account.

 • Stap 7
  Verifieer uw account met de code die wordt toegestuurd via de email en/of sms.

 • Stap 8
  Als u voor de eerste keer inlogd dient u een disclaimer te accepteren, waarna u de studie kunt kiezen waaraan u deelneemt.

2.Inloggen

Hoe werkt het inloggen?

Let op! Voor de volgende stappen heeft u uw account moeten activeren. Heeft u dit nog niet gedaan? Ga dan naar account activeren.

 • Stap 1
  Klik hier om naar de inlogpagina te gaan of kopieer de volgende url https://portal.yourresearch.com
 • Stap 2
  Vul uw emailadres in als gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ingesteld tijdens het activeren van uw account.
 • Stap 3
  Verifieer uw account met de code die wordt toegestuurd via de email en/of sms.
 • Stap 4
  Als u voor de eerste keer inlogt dient u een disclaimer te accepteren, waarna u de studie kunt kiezen waaraan u deelneemt.

3.Wachtwoord vergeten

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe kan ik een nieuwe aanvragen?

 • Stap 1
  Klik op de volgende link (of kopieer deze URL https://portal.yourresearch.com);
 • Stap 2
  Kies 'Forgot your password';
 • Stap 3
  Voer uw e-mail adres in waarmee u zich heeft ingeschreven. (bent u deze kwijt? Neemt u dan contact op met het studieteam of Your Research);
 • Stap 4
  U ontvangt een e-mail met het onderwerp 'Wachtwoord vergeten';
 • Stap 5
  Klik op de link in de e-mail en stel daarna een nieuw wachtwoord in bestaand uit 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 nummer, 1 non-alphanumeriek en minimaal 8 tekens/cijfers lang;
 • Stap 6
  SLUIT de volledige browser af na het instellen;
 • Stap 7
  Ga opnieuw naar de volgende link (of kopieer deze URL https://portal.yourresearch.com);
 • Stap 8
  Vul uw e-mailadres en aangemaakte wachtwoord in;
 • Stap 9
  Vul de verificatie code in die u per e-mail ontvang;
 • Stap 10
  U bent ingelogd.

4.Persoonlijke gegevens wijzigen

Uw e-mail of telefoonnummer wijzigen

U kunt zelf u persoonlijke gegevens wijzigen.

 • Stap 1
  Ga naar het Your Research Portal via deze link en login met uw accountgegevens. Voor meer informatie over inloggen, klik dan hier.
 • Stap 2
  Na het inloggen en kiezen van uw studie kunt u via onderstaande icoon naar uw persoonlijke profiel gaan. Hier kunt u uw gegevens wijzigen. Let op! Na het wijzigen dient u de wijzigingen op te slaan.

5.Veiligheid en privacy

Is Your Research veilig?
Your Research zet zich in om gegevens van zijn gebruikers, klanten, leveranciers en medewerkers te beschermen.

Your Research beveiligd haar systemen door gebruik te maken van de meest recente standaarden en is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd (norm van informatie beveiliging. Deze standaarden zorgen ervoor dat informatiebeveiliging procesmatig moet worden ingericht in de context van de algemene bedrijfsrisico's voor u als gebruiker en ons als organisatie.

Naast bovenstaande hebben wij onder andere de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen:

Toepassingen

 • Individuele gebruikersaccounts op basis van rollen / rechten, waardoor ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen;
 • Sterke wachtwoorden volgens wachtwoordbeleid;
 • Activering van twee factorauthenticatie;
 • Inschakelen van aanvullend beveiligingsbeleid door instellingen;
 • Gebruik van penetratietesten door derden om de veiligheid te waarborgen;
 • Gebruik van moderne technieken om risico's te minimaliseren;
 • Auditlogboeken om een overzicht te geven van de toegankelijkheid van gegevens en de genomen maatregelen.

Servers en netwerk

 • Applicaties draaien op volledig beheerde virtual private servers;
 • Hosting providers zijn gecertificeerd met relevante certificeringen (ISO27001) en / of nationale of internationale normen;
 • Ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen en locaties worden beveiligd door digitale bewakingsapparatuur;
 • Updates en patches worden - indien nodig - regelmatig uitgevoerd;
 • Back-ups worden minimaal twee keer per dag gemaakt en opgeslagen;
 • Firewall-beveiliging zorgt ervoor dat er geen ongewenste verbindingen kunnen worden gemaakt met onze servers;
 • Databases zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanaf het openbare internet.

Organisatorisch

 • Bewustwording bij medewerkers wordt gestimuleerd door training, assessments, contractueleverplichtingen en herinneringen;
 • Medewerkers van Your Research worden van tevoren gescand en bij het einde van het contract worden veiligheidsmaatregelen genomen;
 • Leveranciers van uw onderzoek worden periodiek geëvalueerd en vooraf beoordeeld t.o.v. kwaliteit en veiligheid;
 • Elektronische apparatuur die door Your Research wordt gebruikt, is volledig versleuteld;
 • Er worden periodieke controles uitgevoerd op het beveiligingskader (bijv. Interne audits, effectbeoordelingen van gegevensbescherming, tests van bedrijfscontinuïteitsplannen, managementbeoordelingen en externe controles).

Processen

 • Your Research streeft ernaar om volledig af te zien van datalekken, maar kan geen 100% garantie geven. Daarom heeft Your Research beleid ten aanzien van datalekken opgesteld en verspreid onder de organisatie;
 • In alle ontwikkelingsprocessen is gegevensbeveiliging ingebed om de gegevensbeveiliging te verbeteren en te waarborgen (bijv. Releasecycli, codebeoordeling, testen);
 • Bij ernstige gebeurtenissen maakt Your Research gebruik van haar BCP-beleid;
 • Jaarlijks worden er pentesten uitgevoerd door een externe onafhankelijk partij;