COVID paramedisch herstelzorg onderzoek

Luchtweginfecties

Observationeel onderzoek

Begindatum:  01 februari 2021

Einddatum:  31 mei 2022

COVID paramedisch herstelzorg onderzoek

In dit onderzoek gaat een nationaal paramedisch onderzoek consortium in nauwe samenwerking met het werkveld de paramedische herstelzorg voor patiënten herstellende van COVID-19 evalueren. De paramedische zorg die geëvalueerd wordt omvat diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie in de eerste lijn.

Uit een inventarisatie van het Longfonds blijkt dat meer dan de helft van de personen die een COVID-19 infectie doormaakt, na een half jaar nog steeds meerdere klachten ervaart. Slechts 5 procent is na een half jaar geheel klachtenvrij. Mogelijk kan eerstelijns paramedische zorg bijdragen aan het herstel van COVID patiënten.

In dit onderzoek worden patiënten gevolgd die herstellen van een COVID-19 infectie en daarvoor een paramedicus bezoeken, gedurende langere tijd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds verzamelde informatie over patiënten die een paramedische zorgverlener bezochten, met behulp van bestaande databases en behandeldossiers. Daarnaast worden nieuwe patiënten gedurende een periode van één jaar gevolgd en wordt het beloop van hun herstel geanalyseerd met vragenlijsten en (fysieke) testen. Hierbij wordt vooral gekeken naar uitkomstmaten vermoeidheid, participatie, en kwaliteit van leven. Tot slot worden patiënten (en hun naasten), paramedici en verwijzers geïnterviewd over hun ervaring met paramedische zorg.

Doel: 1300 deelnemers