PIAMA-impact

Research cohort

ePRO

Respiratory infections

Begindatum:  01 december 2020

PIAMA-impact

Onderzoek naar effecten van Corona pandemie op gezondheid en welzijn onder de deelnemers aan de PIAMA studie (PIAMA Impact).

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over COVID-19 en de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van jong-volwassenen. We willen zoveel mogelijk te weten komen over het virus en de verspreiding ervan. We willen daarom graag weten op welke manieren jong-volwassenen eventueel in aanraking zijn gekomen met het virus en of dat ze ziek zijn geworden. Daarnaast willen we onderzoeken welke factoren een rol spelen bij een COVID-19 infectie en wat de directe en indirecte gevolgen op de gezondheid zijn. Maar ook van mensen die niet ziek zijn geworden willen we graag weten of deze tijd invloed heeft op hun gezondheid en hun leefstijl. Zijn mensen anders gaan leven tijdens de Corona-pandemie, hebben zij zorgen of slapen ze slechter en hoe beïnvloedt dit hun gezondheid op de langere termijn.

Over IMPACT studies

COVID-19 heeft een grote impact op de maatschappij. We kennen de dagelijkse aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames en helaas ook die van mensen die aan COVID-19 overlijden. We weten dat COVID-19 gerelateerd is aan een Coronavirus infectie, maar we weten niet welke andere aspecten een mogelijke rol spelen in de ernst van de aandoening. De afgelopen tijd hebben we al het nodige gehoord over factoren die misschien een rol spelen, zoals overgewicht, huisdieren en omgevingsblootstellingen. Ook voor mensen die geen infectie hebben opgelopen is er invloed van de pandemie, want het leven is voor iedereen veranderd. Zo bewegen we anders, eten we anders, stellen we misschien medische behandelingen uit, hebben we mogelijk meer stress en slapen we slechter vanwege de onzekere tijd waarin we leven. Al deze factoren kunnen onze gezondheid beïnvloeden. Om dit allemaal in beeld te brengen is het IMPACT-initiatief gestart (samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht). Binnen IMPACT wordt informatie over al deze factoren verzameld in bestaande cohortstudies, PIAMA is één van deze studies.