Prospectief Landelijk CRC Cohort (PLCRC)

Kanker

Registry

ePRO

Multicenter

Begindatum:  01 januari 2021

Einddatum:  31 december 2024

Prospectief Landelijk CRC Cohort (PLCRC)

Het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) is een landelijk onderzoek naar darmkanker, dikkedarm- en endeldarmkanker. PLCRC heeft als doel om de behandeling van patiënten met darmkanker verder te personaliseren en de kans op overleving te verbeteren.

Onderzoeksdoel

Darmkanker is in Nederland de op twee na meest voorkomende kankersoort (na huidkanker en borstkanker). Deze kankersoort kan ontstaan in de dikke darm en in de endeldarm, het laatste stuk van de dikke darm. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 15.000 mensen getroffen door deze ziekte. Gelukkig is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling, waardoor het aantal patiënten dat dikkedarmkanker overleeft steeds groter wordt.

Het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en het opslaan van bloed en tumorweefsel van patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker. Dit gebeurt na het verkrijgen van toestemming van de patiënt.

Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren

Zo groot mogelijke groep patiënten

Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling – en om behandelmethoden te kunnen verbeteren – is onderzoek in grote groepen patiënten nodig. Om dit mogelijk te maken is deze studie opgezet. De studie heeft als doel de gegevens van een zo groot mogelijke groep patiënten met dikkedarmkanker in heel Nederland te verzamelen. Op deze manier hopen we beter te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven.

Patients: 8603
Study sites: 54
Kenmerken PLCRC
  • Geïnformeerde toestemming van de patiënt
  • Gestandaardiseerde verwerking en opslag van tumormateriaal en bloed
  • Mogelijkheid tot uitvoeren Cohort Multiple Randomized Controlled Studies (cmRCT)
  • METC goedgekeurd onderzoeksprotocol
  • Professionele verzameling van klinische gegevens
  • Patiëntgerapporteerde uitkomsten door vragenlijstonderzoek (verzonden door studieteam)