VGO-impact

Research cohort

ePRO

Respiratory infections

Begindatum:  01 december 2020

VGO-impact

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over COVID-19 en de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid.

We willen daarom van de deelnemers graag weten op welke manieren men eventueel in aanraking is gekomen met het virus en of men ziek is geworden. We willen onderzoeken welke factoren een rol spelen bij een COVID-19 infectie en wat het effect is op symptomen en de duur van deze symptomen. En we willen weten wat de directe en indirecte gevolgen op de gezondheid zijn. Maar ook van mensen die niet ziek zijn geworden willen we graag weten of deze tijd invloed heeft op hun gezondheid en hun leefstijl. Zijn mensen anders gaan leven tijdens de Corona-pandemie, hebben mensen last van zorgen of slapen ze slechter en wat heeft dit voor invloed op hun gezondheid op de langere termijn.

Over IMPACT studies

COVID-19 heeft een grote impact op de maatschappij. We kennen de dagelijkse aantallen van besmettingen, ziekenhuisopnames en helaas ook die van mensen die aan COVID-19 overlijden. We weten dat COVID-19 gerelateerd is aan een Coronavirus infectie, maar wat zijn de andere aspecten die een mogelijke rol spelen in de ernst van de aandoening. De afgelopen tijd hebben we al het nodige gehoord over factoren die misschien een rol spelen, zoals overgewicht, onderliggende ziektes en omgevingsblootstellingen. Het zijn echter niet alleen de mensen met een infectie die mogelijk gezondheidsschade oplopen, want door de Corona-epidemie is het leven voor iedereen veranderd. Zo bewegen we anders, eten we anders, stellen we misschien medische behandelingen uit, hebben we mogelijk meer stress en slapen we slecht vanwege de onzekere tijd waarin we leven. Al deze factoren kunnen onze gezondheid beïnvloeden. Om dit allemaal in beeld te brengen is het IMPACT-initiatief gestart (samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht) waarin informatie over al deze factoren wordt verzameld in bestaande cohortstudies.