Hoe werkt het

Hoe werkt het

Met Your Research zet je als onderzoeker efficiënt onderzoek op, onafhankelijk van waar je je bevindt. Door de beschikking over een continu groeiende database met deelnemers van overal ter wereld helpen we je aan de geschikte onderzoekspopulatie. Gaat je onderzoek van start, dan biedt Your Research veel mogelijkheden voor laagdrempelige interactie met de deelnemers, waardoor je ze betrokken houdt. Zo verzamel en analyseer je met gemak onderzoeksdata.

Digitaliseer en automatiseer

Vind en verbind deelnemers

Monitor en verzamel data

Digitaliseer en automatiseer

Onderzoekers en onderzoeksinstituten richten met Your Research zelf hun studie in. Your Research Studio biedt je generieke fundamenten waarop je jouw onderzoek ontwerpt en inricht, daarin ondersteund door bewezen methodieken en integraties met derde partijen.

Digitaal studieprotocol

Realiseer jouw onderzoek door gebruik te maken van een digitaal studieprotocol. Pas studietaken aan, configureer vragenlijsten, maak regels om taken te bundelen, wijs rollen en rechten toe aan collega-onderzoekers en beleg taken bij hen. Stuur automatische herinneringen aan deelnemers en voeg studiespecifieke informatie als video’s, foto's en andere documenten toe.

Coördinatie van onderzoek

Doen aan jouw onderzoek verschillende onderzoekers en sites mee dan is een efficiënte coördinatie noodzakelijk, wil je optimale onderzoeksresultaten garanderen en kosteneffectief realiseren. Your Research Studio faciliteert dit door inzicht te geven in het studieprotocol evenals de status betreffende adoptie door deelnemers en onderzoeksites.

  • Autorisatie management
  • API-integratie
  • Exportfunctionaliteit (CSV, SPSS)
  • Workflow-coördinatie
Datamanagement en -integratie

Alle data wordt versleuteld en persoonsgegevens en onderzoeksdata (per studie) worden gescheiden van elkaar opgeslagen. Een autorisatiematrix maakt inzichtelijk welke rechten en rollen per studie er zijn en er is tevens een auditlog. De onderzoekersdata zijn beschikbaar via een API (inlezen EDC) en exportfunctionaliteit (SPSS, CSV, R). Data ophalen uit andere bronnen als EPD’s, devices, etc. is ook mogelijk. Your Research voldoet aan de ISO27001 en AVG/GDPR normen.

Vind en verbind

De onderzoekspopulatie aan je binden is van steeds groter belang. Zonder deelnemers geen data en zonder data geen resultaten. Door het gemakkelijk te maken deelnemers te vinden, volgen én verbinden, versnellen wij jouw onderzoek. Onder meer met Your Research App voor deelnemers en Your Research Portal voor de onderzoeker.

Targeten en werven

Wezenlijk voor goed onderzoek is de juiste deelnemers te targeten en vervolgens uit te nodigen voor jouw onderzoek. Your Research biedt je een soort marktplaats waar onderzoekers en deelnemers elkaar kunnen vinden. Waar jouw onderzoekspopulatie zich ook bevindt: het digitale platform van Your Research maakt deelnemen van overal ter wereld mogelijk. Ook wereldwijd werven buiten het platform om maken we mogelijk door faciliteiten aan te bieden waarmee je heel gemakkelijk onder meer via social media mensen kunt werven.

Meedoen aan meerdere onderzoeken

De Your Research database met deelnemers is continu groeiende. Allemaal potentiële deelnemers aan jouw onderzoek. Door jouw onderzoek te publiceren op de Your Research marktplaats, kunnen potentiële deelnemers zich opgeven. Jij hebt vervolgens de mogelijkheid tot screening van kandidaat-deelnemers. Mensen geven voor gebruik van hun data eerst expliciet toestemming. Jij regelt het allemaal via Your Research Portal. De potentiële deelnemers via Your Research App.

Betrokkenheid door inzicht en feedback

Mensen zijn over het algemeen graag bereid bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Wil je hen echter betrokken houden, dan is het noodzakelijk dat je de impact van hun bijdrage zichtbaar maakt. Feedback geven maar ook relevante informatie en updates, chatten, betrokkenheid creëren; Your Research regelt dat voor jou met een automatische feedbackloop en maakt het je als onderzoeker dus gemakkelijk om betrokken deelnemers te hebben en houden. Zo werken we met elkaar aan succesvolle studies.

Monitor je onderzoek en verzamel data

Om onderzoek doen gemakkelijker te maken, moeten het verzamelen van data en het monitoren van je onderzoek logische processen zijn. Ook het hergebruik van data maken we mogelijk en koppelen dat uiteraard aan expliciete toestemming van de deelnemer.

Monitoren voortgang

Vanuit een populatiedashboard in de Your Research Portal, dat als een soort cockpit fungeert, monitor je de voortgang van het onderzoek en andere relevante uitkomsten. Relevante data als ingevulde vragenlijsten, dagboekjes en metingen van vitale waarden, verzamel en volg je als onderzoeker eveneens via de Your Research Portal. Je ziet waarop actie vereist is, bijvoorbeeld bij uitval van deelnemers, maar ook andere notificaties. Actie ondernemen en interactie realiseren met de deelnemers is mogelijk op zowel populatieniveau als op subpopulatie- en deelnemersniveau.

Verzamelen van data

Your Research App biedt de deelnemer inzicht in openstaande taken (ePRO). Taken bestaan onder andere uit vragenlijst, dagboekjes en andere acties zoals het verbinden met een device of het uitvoeren van een neus swab. Deelnemers worden ondersteund met notificaties omtrent nieuws en taken, hebben de mogelijkheid om instellingen aan te passen in het profiel en kunnen hun eigen data inzien. Met Your Research Portal kun jij als onderzoeker documenten uploaden (bijvoorbeeld informed consent) en formulieren (eCRF) invullen. Denk aan symptomen, medicatie; alles wat relevant is. Vanzelfsprekend is de data gestructureerd en dus geschikt voor analyse. Dat geldt ook voor hergebruik van data, dat Your Research mogelijk maakt via expliciete toestemming van de deelnemers.

Interactie op afstand

Een persoonlijk onderzoekspad voor iedere deelnemer is een middel om deelnemers te engageren. Regelmatige interactie tussen onderzoeker en deelnemer zorgt daarvoor, onder meer via een automatische feedbackloop, chat, videobellen of nieuwsberichten. Bovendien bieden we met algoritmes (A.I.) jou de mogelijkheid om vragenlijsten, dagboekjes en wearables intelligent in te zetten en daardoor de interactie persoonlijk te maken met minder belasting voor de deelnemer. De respons is met Your Research ook tijdens het onderzoek hoog, wat bij elektronische participantgerapporteerde uitkomsten geenszins vanzelfsprekend is. En dat allemaal digitaal waardoor deelnemers gewoon thuis op de bank kunnen deelnemen. Waar jij je als onderzoeker ook bevindt.